Groete oet Pej 9,7 km.

Update: 24 maart 2017

Download route in GPX-file HIER
(Linkermuisknop, daarna kiezen voor downloaden)

Pej (Pey)

Pey  is een kerkdorp in de gemeente Echt-Susteren, dat tegen Echt is aangegroeid. Pey, de Slek, Schilberg  en ’t Hingen vormen samen “Groot Pey”. De spoorweg Roermond-Sittard fungeert als grens. In het dorp Pey woonden op 1 januari 2007 4.980 inwoners.

De oudste bebouwing van het dorp bevindt zich in het zuiden, rond de Dorpstraat. Later verplaatste de kern zich meer naar het noorden, langs de weg van Echt naar Koningsbosch/Waldfeucht. Het dorp breidde zich vooral uit langs deze weg en langs de Dorpstraat en werd daardoor een y-vormig lintdorp. In de tweede helft van de 20e eeuw werd het dorp flink uitgebreid waardoor het vastgroeide aan de gehuchten Schilberg en Hingen. Ook in Schilberg werd veel bijgebouwd waardoor dat zijn karakter als aparte kern verloor en nu een geheel vormt met Pey.

De plaats bestaat tegenwoordig uit twee woonbuurten: Pey-dorp met 2450 inwoners en Schilberg met 1780 inwoners. Het buitengebied telt daarnaast nog zo’n 760 inwoners. Hingen in het noorden wordt tegenwoordig ook vaak tot Pey gerekend, maar hoort van oudsher bij Echt.

Als we nu vanaf de Kapel van Schilberg in oostelijke richting de Bosstraat uitlopen komen we uit op, als het niet “het hart van Nederland” is het zeer zeker het hart van “Pey-Echt” , “Op ’t kruutspuntj”.

Op het kleine aantal meters van de Bosstraat tot hier lagen in mijn jonge jaren, toen een puber nog “halbstark” werd genoemd en ik zonder “begeleiding” nog niet in een café mocht komen, rechts de “MAVA” en iets verderop de friture “Fin van Simons”. Het laatste was een trefpunt voor de Pejer jeugd. Als je er toen als Echter jonge al eens per ongeluk kwam moest je zorgen dat je vooral niet teveel opviel en zeker niet teveel aandacht schenken aan een Pejer meisje. Het zou dan kunnen betekenen dat je een schrammetje opliep, wat dan weer werd rechtgezet als de veroorzaker toevallig bij “Funs van Schillings”, “Café de Port” of de bioscoop van “De Vonk” op de Peijerstraat in Echt moest zijn. De Kermis in Echt was hier ook een gelegenheid bij uitstek voor. De genoemde uitbatingen hebben op de bioscoop na inmiddels een andere bestemming.

“Op ’t Kruutspuntj”

Kruissing tussen de Bosstraat en de Houtstraat door de rijksweg Roermond/Sittard.

Toendertijd nog niet voorzien van stoplichten en belangrijke verbinding met Duitsland en België. In de tijd van paard en wagen “raasden” hier al regelmatig vrachtwagen, bussen, auto’s en motors voorbij. Als kind kan ik me herinneren dat we vaker gingen kijken als bv de mensen terugkwamen van een bezoek aan Bollenstreek, de voertuigen waren dan voorzien van een bloemenlint over de motorkap een drukte van jewelst.

Er gebeurden veel ongelukken en als we de politie (die toen gevestigd was op de Peijerstraat) met motor en zijspan, zonder sirene in razende vaart voorbij zagen komen werd er gezegd “D’r is zeker weer get op ’t Kruutspuntj” als dit dan niet het geval was kon je er vanuit gaan dat in een of ander café voor orde en rust gezorgd moest worden.

Links op de hoek (Bosstraat) zien we “Cafe Brandpunt” prachtig zoals dat daar ligt en als ik het als Echtenaar mag zeggen met “een van het mooiste terras van Echt”. Voor ons aan de overkant het prachtige pand “v/h Hotel Pietersburgh en daarvoor Hotel Turlings” in het pand daarnaast was vroeger “de VADAH” gevestigd, een automobiel bedrijf van de familie Turlings en busbedrijf dat een hele periode lijndiensten onderhield tussen Roermond en Sittard. Stevige degelijke rode bussen die niet uit het straatbeeld waren weg te denken en die toen in die tijd nog door een chauffeur en conductrice werden bemand. Links aan de overkant hoek Houtstraat waar nu nieuwbouw staat was de Lagere school voor jongens gevestigd jammer dat dit gebouw net zoals de Lagerschool voor jongens op de Peijerstraat is gesloopt. Met “de kennis van nu” had men daar iets moois van kunnen maken met een andere bestemming.

Café Brandpunt

Café Brandpunt

v/h Hotel Pietersburgh daarvoor Hotel Turlings

v/h Hotel Pietersburgh daarvoor Hotel Turlings

Als we nu het kruispunt oversteken (good oetkieke zeker mit fiets) en lopen een stuk de Houtstraat in en we draaien ons na zo’n 150 meter naar rechts, dan valt onze mond open van verbazing, de blikvanger van Pej………

OLV Onbevlekt Ontvangen Kerk van Pey

OLV Onbevlekt Ontvangen
Kerk van Pey

De Kerk van Pey, gebouwd 1857-1861 door Gebrs. Turlings met als architect de Roermondse  Dr. P. Cuypers (Rijksmuseum Amsterdam). Tijdens de bevrijding in januari 1945 werd door een tankgevecht hevige schade aangericht aan deze kerk en zij verloor haar torenspits. Van 1945 tot 1986 heeft de kerk een z.g. noodspits gehad. Maar door de enorme inzet van Thei Stoffels (initiatiefnemer), Loek Theelen en Jac. Van Wegberg (opbouw)  en Toon Timmermans (dakbedekking) kon op 6 september 1986 de nieuwe spits worden geplaats. De Pejenaren zijn altijd bijzonder trots op hun kerk geweest en zijn dat nog en als ik het zo mag beoordelen is de kerkgang in Pey op dit moment toch een stuk hoger als elders in de gemeente. Ook de geestelijkheid (pastoors en kapelaans) stonden in Pey in hoog aanzicht, zeer zeker Pastoor Patricius Cramer die van 1933 tot april 1955 pastoor was te Pey. Er is zelfs een stichting in het leven geroepen die er voor moet zorgen dat pastoor Cramer zalig wordt verklaard.

Het borstbeeld van deze pastoor treft u een aantal meters verderop aan op de vroegere speelplaats van de meisjesschool (Houtstraat 34).

In mijn jeugd kon men ter hoogte van de Kerk links inslaan naar het hoogveld (Hoogveldstraat) tussen Café/Danszaal “Oelers” (nu pinautomaat van de Rabo bank) en het huis van de fam. Renet waar ook een “voetval” (kapel van Schilberg) stond (Nu nieuwbouw van Jan Linders) in. Men passeerde dan eerst “’t Hout” (houtopslag van de Gebrs. Turlings) en liep door een prachtige laan met links en rechts bomen. Dan weer links een paar huizen dan weer rechts maar aan de linker zijde domineerde “’t Thaal” een open graslandschap dat zich uitstrekte tot aan de rijksweg en aan de Echterstraat op Het Hingen. Nu slaan we dus de Clarastraat in en komen tot de ontdekking dat hier in de loop der jaren een prachtige nieuwbouwwijk is ontstaan die, hoe kan het ook anders ’t Thaal is komen te heten. Via de Clarastraat en de Jacobastraat kunnen we toch nog het grootste gedeelte van de oude Hoogveldsweg (die nog steeds zo heet) tot op het Hingen volgen.

Begin van de Hoogveldsweg zoals deze tegenwoordig is

Begin van de Hoogveldsweg zoals deze tegenwoordig is

Zicht op een gedeelte van 't Thaal waar o.a. nieuwbouw is gepleegd

Zicht op een gedeelte van ’t Thaal waar o.a. nieuwbouw is gepleegd

Als we de Hoogveldsweg hebben afgelopen, we zijn dan rechts “In de planten” en de speeltuin gepasseerd, komen we aan op:

’t Hènge (Hingen)

Voor de ontwikkeling van het dorp Hingen moeten we teruggaan tot voor de 80jarige oorlog in die tijd bevatte het dorp veel woeste grond, die ontgonnen moest worden waarna er een schrale zandgrond ontstond die bijna geen meststof bevatte zodoende gingen de bewoners over op hoofdzakelijk schapenteelt. De producten van een schaap konden n.l. direkt gebruik worden in het huishouden zoals wol, melk en vlees, daarbij produceerden de schapen ook nog eens de onontbeerlijke organische mest, wat weer uitstekend was voor de schrale grond ter plekke. De omgeving zorgde voor het nodige voedsel voor de schapen en werd er dagelijks met de voltallige dorpskudde een tocht door het omliggende gebied gemaakt (Heerdgang) onder het toeziend oog van een herder.

Deze verzamelde ’s morgens de schapen en bracht ze ’s avonds terug naar deze plek die daarvoor voorzien was van een drinkpoel.

Wij staan dus nu voor deze plek tussen de Hoogveldweg en de Echterstraat (Links).

De drinkpoel, “de vuurkoel” genaamd zou er nog zijn geweest tot even na de 2e wereldoorlog en de laatste herder was Lei Wolfs (Lei van Maan Wolfs) die tot 1967 dagelijks met de kudde vertrok vanuit zijn boerderij op de Echterstraat. Hij leidde dan zijn kudde, samen met z’n hond “Stuub”  via Op den Dijk (Oppe Diek) richting het Kranenbroek.

Wij gaan dit ook doen en ik zal voor deze ene keer “de Sjtek” van Lei van Maan Wolfs overnemen, een hele eer!

Lei Wolfs met Sjtuub

Lei Wolfs met Sjtuub

Weg vanaf Op den Dijk naar het Kranenbroek

Weg vanaf Op den Dijk naar het Kranenbroek

Beginpunt van het Kranenbroek onderdeel van de Marissen. Startpunt van enkele routes.

Beginpunt van het Kranenbroek onderdeel van de Marissen.
Startpunt van enkele routes.

't Köstersvenke

Kranenbroek

't Köstersvenke

Kranenbroek

We lopen nu via de Bredeweg, langs manege “Op de Berg”‘  en de Wolfsberg naar het punt waar de Houtstraat overgaat in Brugweg.

Aan de overkant van de weg zien we een braak liggend terrein, hier was vroeger het voetbalterrein van RIOS gevestigd ook nog in de tijd dat RIOS landskampioen was in 1965.

Rechts van ons zien we KEY DOEK vroeger de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “St. Isidorus”, in de volksmond “DE FUU” genaamd (voor het ontromen van de volle melk werd een centrifuge gebruikt). Van het originele gebouw is alleen nog het rechter gedeelte (woonhuis) in takt gebleven.

“De Fuu”

De Fuu was dus eigenlijk van een vereniging waarvan de leden (boeren in de omtrek) verplicht waren de melk te leveren die hun koeien fabriceerden voor het produceren van boter. Alleen de melk voor eigen huishoudelijk gebruik en voor het vee mocht men houden. Men mocht dus niet zelf verkopen aan particulieren, daar stonden zware straffen op. Iedere morgen werd de melk bij de boeren opgehaald en in melkbussen (mèlktuite) naar de Fuu gebracht en dit gebeurde met melkkarren getrokken door paarden. Zo zag je iedere morgen, behalve zondags, een stoet van deze boerenkarren door de straten trekken. Ik kan me nog herinneren dat, als ik vroeger ’s morgens naar school ging op de Peijerstraat ik de karavaan tegen kwam het was toen een vertrouwd beeld en de voerman van de kar werd al gauw bij je bekend want het meestal steeds dezelfde persoon die met deze bezigheid werd belast. Het werd toen ook helemaal niet als vreemd ervaren als er tegen je werd gezegd: “kiek oet des se neet onger ein ker kums”.

We lopen nu een paar meter de Houtstraat in tot voorbij de Fuu en steken daar over de Dorpstraat in, maar waar de Dorpstraat naar rechts buigt gaan wij het zandpad op links van het witte huis met die prachtige boom ervoor. We lopen nu door een prachtig natuur gebied ten oosten van de Slek. Na zo’n 500 meter steken we de Vulensbeek over en maken een scherpe bocht na rechts waarna we deze weg met een paar haakse bochten blijven volgen tot we uitkomen aan de rand van de Slek op de Slekkerstraat.

We lopen nu de Slekkerstraat rechtdoor helemaal af en lopen als het ware langs de oostelijke grens van de dorpskern de Slek tot deze uitkomt op de Dorpstraat waar we linksaf deze een stuk inslaan en uitkomen op de Rijksweg Roermond/Sittard.

Deze steken we over en volgen het pad dat na een paar meter een bocht maakt naar rechts en later uitkomt in een nieuwbouwwijk m.n. in de bocht van de Lammertiend, dit is nog een heel mooi stukje natuurschoon.

We lopen rechts de Lammertiend helemaal af tot op de kruising met de Kleefstraat, waarna we via de Oude Baan terugkeren op de Bosstraat.

Advertenties

9 reacties (+voeg die van jou toe?)

 1. Sjra Engelen
  Aug 19, 2013 @ 10:31:40

  Als oud inwoner van Ech, lees Schilberg, heb ik met veel genot deze site gelezen.
  Mvg. Sjra Engelen

  Beantwoorden

 2. Riny Nelissen
  Sep 30, 2013 @ 19:11:33

  Heel mooi onschreven en wat een prachtige foto,s

  Beantwoorden

 3. Bert vn Buggenum
  Mrt 24, 2017 @ 17:50:09

  Hans, zeer binnenkort ( ik dacht 1e week van April 2017) wordt Cafe Brandpunt heropend onder een andere naam: het wordt een eetcafe van de keten LUNA ( Sittard,Stein,Windraak)

  Beantwoorden

 4. Bert van Buggenum
  Mrt 24, 2017 @ 17:59:06

  Hans, de titel van de 2 foto’s : ’t Köstersvenke klopt volgens mij niet, dit moet zijn: Kranenbroek, ’t Köstersvenke ligt een km zuidoostelijk, voorbij het clubgebouw van de hondenvereniging “De Trouwe vriend”

  Beantwoorden

 5. Hans Koster
  Mrt 24, 2017 @ 20:06:02

  Dank je wel Bert, ga ik veranderen. Zal dan ook even op het kaartje veranderd moeten worden, zal wat meer werk gaan kosten.
  Groetjes

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: